St. George’s University

STUDY MEDICINE  in the UK & Grenada

Guaranteed clinical  training in the UK and US

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1976 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผู้ที่เชี่ยวชาญจากทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความสามารถและเชิงปฏิบัติ จึงทำให้มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้วยจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์จากประเทศต่างๆ มากกว่า 140 ประเทศ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถานบันระดับนานาชาติอย่างแท้จริง สอดคล้องกับมุมมองที่เป็นสากล และมีความพร้อมที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ให้ทันต่อการพัฒนาการของโลก

Aerial images of Sir Eric Gairy Hall and Andrew J. Belford Centre.

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จได้ผลิตแพทย์คุณภาพไปทั่วโลกมามากกว่า 40ปี  เป็นโรงเรียนด้านการแพทย์ที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการแพทย์แบบสากล จากการเป็นสถาบันที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มหาวิทยาลัยจึงเป็นที่นิยมของนักศึกษาและคณาจารย์จากนานาประเทศมากกว่า 140 ประเทศ ที่มีจุดประสงค์ในมุมมองความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมไปปรับใช้ในวิชาชีพในชีวิตจริง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพใน 50 รัฐในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และยังแพร่หลายไปอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

นอกเหนือจากปีที่ 4, 5, 6, และ 7 ของหลักสูตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ยังเปิดหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการระบาด จุลชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ รวมไปถึงปริญญาเอกในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนทางการแพทย์มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการประสบความสำเร็จของนักศึกษา ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมวิชาการในระดับนานาชาติ

New Orleans ophthalmologist Dr. Rebecca Metzinger and SGU Charter Class Member Dr. Bernard Spier perform cornea transplants and cataract surgeries at Grenada General Hospital.

หลักสูตรแพทยศาสตร์

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อกำหนด และ โครงสร้างหลักสูตร

นักเรียนจากทุกระบบการศึกษาทั่วโลกสามารถสมัครเข้าเรียนโดยเริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เหมาะสม รวมถึงหลักสูตรการเรียน4ปี สำหรับผู้ที่ศึกษาโดยใช้การศึกษาระดับประกาศนียบัตรแบบดั้งเดิม และ หลักสูตรการเรียน 5ปี 6ปี และ 7ปี สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนโดยใช้ปริญญาจากหลักสูตรนานาชาติ นักเรียนที่ใช้หนังสือรับรองในระดับมัธยมศึกษา (จากหลักสูตร Advanced Level หรือ International Baccalaureate) จะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษา 5ปี และ 6ปี โดยพิจารณาจากพื้นฐานทางวิชาการและผลคะแนน

  • คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลัก ผู้สมัครจะต้องส่งผลคะแนน Test of English as a Foreign Language (TOEFL) อย่างน้อย 600 คะแนนสำหรับการสอบแบบทำข้อสอบกับกระดาษ (paper-based) และ 250 คะแนน สำหรับการสอบแบบทำข้อสอบในคอม (computer-based) หรือ 100 คะแนนสำหรับการสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต (internet-based) หรือสามารถใช้คะแนน International English Language Testing System (IELTS) โดยมีคะแนนโดยรวม 7.0

  • ข้อยกเว้นการสอบเข้าวิทยาลัยแพทย์ MEDICAL COLLEGE ADMISSION TEST – MCAT

สำหรับนักศึกษาต่างชาติได้รับการยกเว้นคุณสมบัติจากการสอบ MCAT ในการสมัคร ซึ่งเป็นเพราะความแตกต่างของหลักสูตรจากทั่วทุกโลก ทางมหาวิทยาลัยจึงยกเว้นให้นักศึกษาที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน แคนาดา หรือผู้ที่มีสิทธิพำนักถาวรอยู่ในประเทศ รวมถึงนักศึกษาที่ศึกษาในอเมริกาเหนือ เข้าสอบ MCAT เนื่องจาก ข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบส่วนกลางของระบบอเมริกัน (US-centric) และนักศึกษาต่างชาติมีแนวโน้มที่จะทำคะแนนได้ไม่ดีนัก

New medical students receive their white coats at the January 2017 School of Medicine White Coat Ceremony.
Tanathun Kajornsakchai, MD ‘19
Psychiatry
Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Elmhurst)

All physicians have to go to great lengths to clear each hurdle that presents itself in medical school. However, perhaps no one traveled a greater distance to achieve his dream than Tanathun “Bas” Kajornsakchai.

At just 16 years old, the Thai native joined the premedical program at St. George’s University. During his seven-year mission, he aimed to become a practicing physician in New York City, and he’ll do just that this summer, having accepted a psychiatry residency position at Elmhurst Hospital in Queens.

“I love the area and the diversity around Elmhurst,” he said. “When I was offered the position, I didn’t hesitate to accept it. I look forward to serving in the community that I’m a part of.”

Dr. Kajornsakchai graduated from St. Stephen’s International School in Bangkok before setting off for Grenada. He adapted “pretty quickly” to his new surroundings, and used his premedical experience as a springboard to success in the four-year MD program. He also took advantage SGU’s Department of Educational Services, which provides services ranging from English as a Second Language classes to psychological services and tutoring.

He made quick friends from around the world, and also became president of the Asian Pacific Islander Student Association, which raised funds for the Grenada Heart Foundation and Grenada Kidney Foundation by selling bubble tea. “It always brought out a crowd,” he said.

Just months away from graduation, Dr. Kajornsakchai has now reached the finish line, and is on the precipice of officially joining the US healthcare system.

“Seven years ago, I don’t think I could even see the finish line,” he said. “I just did the best I could every day, and looking back, it was a very good experience. Everything has worked out in my favor. I’ll always remember where I’m from and how lucky I am to be in this position.”

~ end ~