BMAT

BMAT - คอร์สเตรียมสอบ แพทย์ ทันตะ อินเตอร์

BMAT คอร์สสด@MedCoach พญาไท

Foundation for BMAT

(11 ม.ค. - 26 เม.ย 2563)

คอร์สเตรียมตัวสอบ BMAT เน้นปูพื้นฐานสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ BMATเน้น sec 1 และ sec 3
BMAT Pretest

 

ฝึกทำข้อสอบ BMAT ซึ่งทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ของข้อสอบ BMAT แต่ละส่วน
KAPLAN BMAT Tutorial Class and Mock Exam

 

1. คอร์สเรียนสด 2 วัน โดย instructor จาก KAPLAN (UK)

2. mock exam 8 วัน  พร้อมเฉลยสด โดย instructor จาก MedCoach

3. VDO lessons เรียน online จาก Kaplan เพื่อทบทวนได้จนกระทั่งสอบ 30 ต.ค. 63

4. mock exam 6 ชุด แบบ online จาก Kaplan พร้อมเฉลยละเอียด

5. หนังสือลิขสิทธิ์course book และ practice book จาก KAPLAN (UK)

6. จำนวนผู้เรียน 15-20 คน ต่อกลุ่ม

BMAT Simulation Test

 

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง จับเวลาจริง และทราบผลคะแนนสอบ เพื่อวิเคราะห์ตนเองก่อนสอบ 1 เดือน
BMAT Super Turbo

 

คอร์สติวเข้ม 1 วัน 1 วิชาก่อนสอบจริง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
MMI Starts

 

คอร์สติวสอบสัมภาษณ์ MMI (Multiple Mini Interview)

*ตารางสด อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ควรสอบถามเจ้าหน้าที่

BMAT @Home

MedCoachBMAT Online BMAT Sec 1: IQ(Problem solving, Data Analysis &Interference) 20h @5999 บาท
BMAT Sec 1: Reading (Understanding argument) 20h @5999 บาท
BMAT Sec 2: Biology 20h @5999 บาท
BMAT Sec 2: Chemistry 20h @5999 บาท
BMAT Sec 2: Math 20h @5999 บาท
BMAT Sec 2: Physics 20h @5999 บาท
BMAT Sec 3: Writing 20h @5999 บาท
Kaplan BMAT Online

10 hours of video lessons

These lessons will include;

- Each section split out into the different question types and topics covered

- Thorough guidance through the Kaplan methods and strategies

- Review of practice questions with detailed explanations

@8,000 บาท รวม textbook จาก Kaplan

BMAT Strategy Book

This comprehensive course book will guide you though the key strategies for each section, and will follow along with the video lessons, so you can annotate as you go through your work.

6 full-length Practice Tests

These will assess how much you have absorbed from the lessons and also test your exam endurance. The results of these tests will help guide the rest of your study, through identifying areas for improvement.

Feedback on draft Essays

Our teachers will mark up to 6 draft essays, so you will be sure that you have mastered each technique before the exam.

4 Strategy Sessions

These are included as part of the video library, where we will take you through out standardised testing strategies as well as top tips for test day.

Personalised score reports

After you submit each practice test into your online study centre, you will generate a detailed report that will breakdown your results by test section and even question type. These reports will help to make your study more efficient by guiding you to work on the areas requiring the most improvement.

Detailed score report

All practice questions come complete with detailed explanations outlining not only the correct answer choices, but also the reasoning behind the incorrect options. This will help you build a better understanding of BMAT questions in general and help to avoid common mistakes.

Future Doctors Channel

Free live streaming of Medical School preparation guidance from a range of Kaplan experts, including practicing doctors, current medical student, and admissions guidance representatives.

24/7 access until 31st October

You can access all your course video and materials whenever you choose. Access will not expire until your 9 months after your purchase.
BMAT Writing Review&Feedback ฝึกทำข้อสอบ BMAT Writing แล้วส่งมาให้เราช่วยตรวจและเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อช่วยปรับปรุงการเขียนครั้งต่อไปให้ดีขึ้น

*ระยะเวลา 5 วันหลังจากส่ง บทความ*

1-2 articles @600 บาท

3-4 articles @550 บาท

5 articles ขึ้นไป @500 บาท

 

อาจารย์ฝรั่ง @1200 บาท

BMAT Skype

 

เรียน BMAT สด ผ่าน Skype กับ ติวเตอร์MedCoach @1,100 บาท ต่อ ชม.

Medical School Interview & MMI Preparation

        Multiple Mini Interview (MMI) เป็นการสอบสัมภาษณ์สำหรับสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำของไทยโดยจะมีการทดสอบทักษะการตอบคำถามที่มีความหลากหลาย เช่น จริยธรรมแพทย์ ความรู้วิชาการด้านการแพทย์ เชาวน์ปัญญา และอื่นๆ

สถาบันเมดโค้ชได้จัดให้มีการเตรียมพร้อมและฝึกฝนการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ในลักษณะกลุ่ม (MMI circuits) และแบบเดี่ยว (one-to-one interview) สำหรับน้องๆที่สอบผ่านข้อเขียนในคณะแพทย์ของไทยและในประเทศอังกฤษ