MEDICAL WORKCAMP

MEDICAL WORKCAMP

MEDICAL WORKCAMP: INSIDE THE DOCTORS’ MIND

“On the job experiences stimulate your curiosity and interests on medical pathway!”

@Prague, the Czech Republic

“Shadow top healthcare specialists in one of the biggest hospitals in Europe”

MedCoach Institute ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุ 17 ปีขึ้นไปที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ ไปสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงในโรงพยาบาลชั้นนำ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก แบบ full time โดยน้องๆจะได้ติดตาม (shadow) การทำงานของอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงตลอดทุกวันในแผนกต่างๆที่ตนเองสนใจ ณthe University Hospital in Motol ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำอันดับต้นๆ ของยุโรปและน้องๆจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงๆในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพลิดเพลินกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข่าวสารด้านงานวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดอย่างเข้มข้นทั่วโลก รวมทั้งยังได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับเรียนรู้การทำงานของวิชาชีพแพทย์ในชีวิตจริง

โปรแกรม Medical WorkCamp นี้นอกจากน้องๆ จะได้ติดตามอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงแล้วอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงยังได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนให้น้องๆได้ศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกงานในแผนกต่างๆที่ตนเองสนใจอีกด้วย และในระหว่างการฝึกงานอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงจะคอยให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ เช่น การติดตามผู้ป่วยประจำวัน, การผ่าตัด, การดูแลรักษาคนไข้ในแผนกของโรงพยาบาลเป็นต้น ทักษะเหล่านี้น้องๆ จะได้รับเสมือนตนเองได้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ภายหลังการติดตามอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงแล้ว น้องๆยังจะได้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยและการรักษาทางการแพทย์อีกด้วย ในแต่ละวันยังได้จัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยว สนุกๆมากมายภายในกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนใหม่อีกด้วย

The University Hospital in Motol เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของยุโรปและมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในยุโรปอีกด้วย โดยภายหลังจบกิจกรรม Medical WorkCampนี้น้องๆทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้วยประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียม portfolio และสอบสัมภาษณ์ MMI ในรั้วมหาวิทยาลัยแพทย์ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

ตัวอย่างแผนกต่างๆในโรงพยาบาลที่น้องๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกแผนกที่ตนเองสนใจซึ่งอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงจะคอยดูแลตลอดกิจกรรมทุกวัน

 • Anesthesiology, resuscitation and intensive care medicine
 • Cardiology-catheterization Unit
 • Cardiovascular surgery
 • ER for adults
 • Children’s heart center
 • Internal Medicine-Infectious disease division
 • Neurosurgery
 • Nuclear Medicine and endocrinology
 • Obstetrics and Gynecology
 • Pulmonology
 • Radiology and Diagnostic Imaging
 • Resuscitation Unit for adults
 • Spinal Surgery
 • Urology Intensive care
 • Physiotherapy and sports medicine and many more

ตัวอย่างกิจกรรมในแผนก Cardiology- Catheterization Unit

6:00 Breakfast
6:20 Leaving for hospital
7:15 Meeting with mentors
7:20 Shadowing starts- Doctor’s rounds and participation in doctors briefing
8:30 Observing an introduction of the aortic valve replacement through the groin
10:30 Venus Catheterization
11:00 Echocardiography examinations
12:00 Watching the administering of intravenous medication
13:15 Lunch timeat hospital
14:30 Practical tutorial on wound suturing
16:30 Climbing the view towers of Prague
19:00 Dinnerat restaurant

น้องๆ เดินทางเป็นคณะ โดยมีผู้ดูแลคนไทยร่วมเดินทางระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน ที่ Medical Work Camp จะมีอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยง ดูแล 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน ในระหว่างฝึกงานทุกวันที่โรงพยาบาล นัองๆ จะพักในห้องพักแยก ชาย-หญิง ห้องละ 2-3 คน มีห้องอาหารถูกสุขลักษณะ ทุกมื้อ และห้องครัวขนาดเล็กหากต้องการทำอาหารเพิ่มเติม

แผนการเดินทาง

Day 1

21:00 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2

11:00 เดินทางถึงกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และมีรถบัสมารับเพื่อไปยังที่พัก
14:00 Prague city tour
17:00 Orientation for Medical Work Camp
18:00 รับประทานอาหารค่ำ

Day 3-7

เช้า พบอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงประจำแผนกและติดตามอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยง
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย เข้าร่วม tutorial session ในแผนก, เดินทางเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆในกรุงปราก
เย็น รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
(วันสุดท้ายมีพิธีมอบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ Medical WorkCamp)

Day 8

เช้า รับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางท่องเที่ยวสู่ปราสาทฮลูโบก้า(Hluboká) ตั้งอยู่ที่เมือง HlubokanadVltavouได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในสาธารณรัฐเชค
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย เดินทางถึงเมืองเชสกี้คลุมลอฟ (CeskyKrumlov) เมืองแสนสวยน่ารัก ๆ ที่ใคร ๆ ต่างก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต CeskyKrumlovเมืองเล็กมรดกโลก ถือเป็นเมืองน่ารักที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ที่เป็นชื่นชอบของนักเดินทางไทยตลอดกาล ด้วยความน่าเอ็นดูของบ้านเรือนเล็ก ๆ แบบโบราณ สีสันฉูดฉาด มีแม่น้ำวัตตาวาโอบกอดไว้วงกลม และปราสาทตั้งตระหง่านอยู่จะจุดสูงสุดของเมือง ทำให้รู้สึกเหมือนพลัดยุคเข้าไปสู่เมืองเทพนิยายแห่งอัศวิน ตัวเมืองมีความเป็นมากว่า 300 ปี โดยราชวงศ์กุหลาบ หรือ ROZMBERKS ก่อนจะถูกเปลี่ยนมือมาอยู่มือ Eggenburgซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ทำเบียร์ในชื่ออีเกนเบิร์กขายในปัจจุบัน และมีโรงบ่มเบียร์ตั้งอยู่ ณ เมืองนี้ และที่ไม่ควรพลาดคือ อาหารพื้นเมืองที่เมืองนี้อร่อยแทบทุกร้าน โดยเฉพาะพวกปิ้งๆ ย่างๆ และขาหมูแบบเช็ค
เย็น อาหารค่ำพื้นเมืองที่เมืองเชสกี้คลุมลอฟ (CeskyKrumlov)
(นอนพักค้างคืนโรงแรมระดับ 3 ดาวที่เมืองเชสกี้คลุมลอฟ(CeskyKrumlov)

Day 9

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ถ่ายรูปในเมืองเชสกี้คลุมลอฟและขึ้นชมหอคอยชมวิวสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย เดินทางออกจากเมืองเชสกี้คลุมลอฟ(CeskyKrumlov)ส่งทุกท่านที่สนามบิน
ค่ำ รับประทางอาหารค่ำและเช็คอินเตรียมขึ้นเครื่อง

Day 10

บ่าย เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม

MEDICAL WORKCAMP : 129,000 บาท

อัตราค่าสมัครรวมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน economy class ไปกลับตามรายการ
 • ค่าทำวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่ารถรับส่งสนามบินและทัศนศึกษาตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ค่าลงทะเบียนและค่าเรียนตลอดรายการ
 • ค่าอาหาร 3 มื้อทุกวันและค่าที่พัก 2-3 คน ต่อห้อง (แยกชายหญิง)
 • Handout เพื่อการเรียนในแคมป์
 • Certificate หลังจบกิจกรรม
 • ค่าอุปกรณ์และเสื้อผ้าในกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมแคมป์1 ชุด
 • ค่าซิมโทรศัพท์และตั๋วรถไฟใต้ดิน
 • เจ้าหน้าที่คนไทย1 ท่าน (chaperone) คอยอำนวยความสะดวกตลอดรายการ

อัตราค่าสมัครไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับสนามบินสุวรรณภูมิ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • กิจกรรมใดๆที่นอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด