คอร์สติวสอบ OET เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข (healthcare professional) ในต่างประเทศ

คอร์สติวสอบ OET

OET คืออะไร

การสอบ OET หรือที่ย่อมาจาก (Occupational English Test) คือแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพหรือสนใจที่จะประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข (healthcare) ในต่างประเทศนั่นเอง ในคอรส์นี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทดสอบภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุขทั้งหมด 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การฟัง (listening) การพูด (speaking) การอ่าน (reading) และการเขียน (writing)

พอมาถึงส่วนนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่า OET มีความแตกต่างอย่างไรจาก IELTS เพราะหัวข้อเรียนก็ฟังดูคล้ายๆกันและมีการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 ทักษะเช่นเดียวกัน คำตอบคือว่า OET จะทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะสำหรับสาขาวิชาชีพนั้นๆ เช่น การสื่อสารกับคนไข้ในสถานการจำลอง การเขียนจดหมายส่งตัวคนไข้ไปพบแพทย์เฉพะทาง การรับฟังคนไข้ และการอ่านบางส่วนของวารสารแพทย์วิชาการและการแปลความหมายในทางการแพทย์

นอกจากนี้ ข้อสอบ OET ยังมีถึง 12 ชุดด้วยกันสำหรับวิชาชีพต่างๆในกลุ่มอาชีพสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งแต่ละสาขาวิชาชีพจะมีการทดสอบในส่วนของการอ่าน (reading) และการฟัง (listening) ซึ่งใช้ข้อสอบชุดเดียวกันในทุกสาขาวิชาชีพ ยกเว้นส่วนของการพูด (speaking) และการเขียน (writing) จะมีความแตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละสาขาวิชาชีพ

ลักษณะข้อสอบ OET

Listening ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด 42 คำถาม ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 3 ส่วน ดังนี้

Part A – consultation extracts

Part B – short workplace extracts

Part C – presentation extracts

 

Reading ใช้เวลาประมาณ 60 นาที

ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด 42 คำถาม ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 3 ส่วน ดังนี้

Part A – expeditious reading task

Part B and Part C – careful reading tasks

 

Writing ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

การเขียนจดหมาย ส่วนมากเป็นจดหมายส่งตัวคนไข้ (referral letter) หรือจดหมายส่งตัวกลับบ้าน (letter of discharge) นอกจากนั้น ผู้สอบจะได้รับคำสั่งๆอื่นให้เขียนเพิ่มเติม เช่น case notes โดยแต่ละสาขาวิชาชีพจะมีหัวข้อเฉพาะเจาะจงในการเขียนสำหรับสาขาวิชาชีพนั้นๆ

 

Speaking ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ผู้สอบแต่ละคนจะทำการทดสอบทักษะการพูดโดยส่วนมากเป็นการแสดงบทบาทที่ได้รับ (role-play) ในแต่ละวิชาชีพนั้นๆ กับคนไข้ เพื่อนร่วมงานและญาติ โดยผู้สอบจะมีเวลาเตรียมตัวประมาณ 3 นาทีและทดสอบครั้งละ 5 นาที

การเตรียมตัวสอบ OET

การเตรียมตัวเพื่อสอบ OET นั้นผู้สอบจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับการแพทย์มากมาย เพื่อผู้เข้าสอบจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงออกอย่างเต็มที่ในสถานการณ์คลินิกจำลอง นอกจากนั้นผู้สอบจำเป็นต้องเข้าใจงานเขียนทางวิชาการและการพูดคุยทางการแพทย์ได้อย่างดี โดยผู้เข้าสอบต้องสามารถเขียนจดหมายทางการแพทย์ เช่น จดหมายส่งตัวคนไข้ (a referral letter) เพื่อเข้าพบแพทย์เฉพะทางได้อย่างดี ดังนั้นผู้สอบจะต้องรับได้การฝึกฝนเทคนิคการสอบ OET ทุกทักษะจนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว

คะแนนสอบ OET

การให้คะแนนของ OET นั้นมีทั้งหมด 6 ระดับ ตามตารางด้านล่าง ตั้งแต่ระดับ A คือดีที่สุด (excellent) ถึง ระดับ E ซี่งก็มีคะแนนออกมาเป็นตัวเลขด้วยเช่นกันโดยระดับ A คะแนนจะอยู่ระหว่าง 450-500 ในขณะที่ระดับ E คะแนนจะอยู่ระหว่าง 0-90

คะแนนที่ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้เพื่อสมัครงานนั้นผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยในระดับ B หรืออย่างน้อย 350 คะแนนขึ้นไปนั่นเอง

OET score OET numerical score
A 450-500
B 350-440
C+ 300-340
C 200-290
D 100-190
E 0-90

ทำไมเราถึงต้องเรียน OET?

  • ผลคะแนนสอบ OET ได้รับการยอมรับและรับรองโดยแพทยสภาของแต่ละมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำทั่วโลก รวมถึงในอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ดูไบ ยูเครน และนามิเบียมากกว่า 120 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั่วโลก เช่น King’s College London, Royal College of Physicians of Edinburgh, Royal College of Surgeons of Edinburgh, Royal College of Emergency Medicine, James Cook University, University of Auckland, University of Canberra, University of Newcastle, University of Notre Dame Australia, University of South Australia, Western Sydney University, Singapore Dental Council, Singapore Medical Council, Singapore Pharmacy Council, Nursing Council of New Zealand, Australian and New Zealand, Podiatry Accreditation Council, Dental Council of New Zealand, Dietitians Board of New Zealand, Medical Council of New Zealand, Midwifery Council of New Zealand เป็นต้น
  • นอกจากนี้ทางการตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ยังยอมรับผลคะแนนสอบ OETเพื่อเป็นหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าขอเข้าทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ในเกือบจะทุกประเภทวีซ่า (วีซ่านักเรียนต่างแดน, วีซ่าเข้ามาทำงานในประเทศ, วีซ่าทำงานของแพทย์ และอื่นๆอีกมากมาย)
  • ทางการออสเตรเลียก็ยอมรับ OET ในการยื่นขอวีซ่าในหลายประเภทเช่นกัน รวมถึง วีซ่านักศึกษาและวีซ่าแรงงานที่มีความชำนาญ เป็นต้น
  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยอมรับ OET ในประเทศต่างๆเพื่อเข้าทำงานได้ดังนี้ www.occupationalenglishtest.org/test-information/who-recognises-oet/

สนใจสอบ OET ได้ที่ไหนบ้างในประเทศไทย

OET ในประเทศไทยมีการจัดสอบครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2017 โดยศูนย์ภาษา AUA กรุงเทพมหานคร(อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ) โดยจัดสอบวัดระดับทุกเดือน

 

ตารางสอบ OET ศูนย์สอบประเทศไทยประจำปี 2019 ดังนี้

 

วันสอบ OET เปิดรับสมัคร วันประกาศผลสอบ
วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2562 19 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 4 กรกฎาคม 2562
อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2019 12 มีนาคม – 11 มิถุนายน 25 กรกฎาคม 2562
วันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562 23 เมษายน – 8 กรกฎาคม 22 สิงหาคม 2562
วันเสาร์ 31 สิงหาคม 2562 21 พฤษภาคม – 5 สิงหาคม 19 กันยายน 2562
วันเสาร์ 21 กันยายน 2562 12 มิถุนายน – 26 สิงหาคม 11 ตุลาคม 2562
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 9 กรกฎาคม – 17 กันยายน 31 ตุลาคม 2562
วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน 2562 6 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 28 พฤศจิกายน 2562
วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2562 27 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2 มกราคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม www.auathailand.org/about_oet_testing/