BMAT -SEC 1: Problem solving, Data analysis and Inference

2,300.00฿

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คอร์ส BMAT-SEC 1 เน้นทักษะการแก้ปัญหา การแปลผลของข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

คอร์ส BMAT สำหรับ section 1 ซึ่งไม่มีสอนเนื้อหาเหล่านี้ในชั้นเรียน โดยเน้นทักษะ

  • การแก้ปัญหา
  • การแปลผลของข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนั้นจึงควรฝึกฝนจากโจทย์ที่มีความหลากหลายและสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ โดยเนื้อหาทั้งหมด 10 ชั่วโมงนี้ เป็นโจทย์เพิ่มเติมเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และเฉลยอย่างละเอียด

สอนโดย อ.ชัย (10 ชั่วโมง) ราคา 2,300 บาท 180 วัน