BMAT-SEC 1: Problem solving, Data analysis and Inference

4,600.00฿

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คอร์ส BMAT-SEC 1 เน้นทักษะการแก้ปัญหา การแปลผลของข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

คอร์ส BMAT สำหรับ section 1 ซึ่งไม่มีสอนเนื้อหาเหล่านี้ในชั้นเรียน โดยเน้นทักษะ

  • การแก้ปัญหา
  • การแปลผลของข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนั้นจึงควรฝึกฝนจากโจทย์ที่มีความหลากหลายและสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ โดยเนื้อหาทั้งหมด 20 ชั่วโมงนี้ เน้นการทำโจทย์จากข้อสอบเก่า (past paper) ตั้งแต่ปี 2009 พร้อมการวิเคราะห์โจทย์อย่างละเอียด

สอนโดย อ.ชาติ  (20 ชั่วโมง) ราคา 4,600 บาท 180 วัน